Przejdź do treści ››
Przejdź
do treści ››

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Nowy Dwór” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-438) przy ul. Nowodworskiej 91a, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , nr telefonu: 48 71 357 96 11, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001622737, numer NIP: 894 27 57 428, REGON: 93291656500022, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna, w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Możesz się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych - mgr Magdalena Kapka, pisząc na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub podejść do gabinetu 15 w godzinach 8 - 14.

Masz prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej z przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6. ust. 2. lit. C rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE – dalej: RODO, z związku z przepisami ustawy z 15.04.2011 r o działalności leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6. ust. 1. lit d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Odbiorcami danych osobowych będą: NFZ, ZUS, KRUS, Sądy, Prokuratura, Policja, firmy ubezpieczeniowe i osoba upoważniona przez Ciebie do wglądu dokumentacji medycznej, nasi pracownicy upoważnieni przez Administratora oraz kontrahenci: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50 – 403 Wrocław w zakresie realizacji programu „Profilaktyka raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 25- 59 – etap badań diagnostycznych”, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ANMED” s.c. Elżbieta Prasznic, Andrzej Prasznic, ul. Koszarowa 5, 51- 149 Wrocław, Pracownia Histopatologiczna – w zakresie badań histopatologicznych, Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL Wrocław S.A. ul. Widna 4, Wrocław w zakresie serwisu aparatu RTG cyfrowego, Diagnostyka Sp. o.o. ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31- 864 Kraków w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, OCT OPTOPOL Technology sp. z o.o. ul. Żabia 42 42 – 400 Zawiercie w zakresie serwisu OCT, USG Medinco Polska sp. z o.o. Sp.k. ul. Sarmacka 5/31 02 -972 Warszawa, Biuro Handlowe i Serwis. ul. Tomaszewskiego 9, 60 – 972 Poznań w zakresie serwisu USG, abcMed sp. z o.o. ul. I. Lea 114, 30 – 133 Kraków w zakresie serwisu spirometru diagnostycznego, NZOZ HAN-MED, ul. Wałbrzyska 26, 52-314 Wrocław w zakresie transportu medycznego, EuroARCHIV Sp. z o.o, ul. Tęczowa 55, 53-601 Wrocław, w zakresie archiwizowania i przechowywania dokumentacji medycznej, eZOZ SP. z o.o. ul. Ukraińska 1, 54-401 Wrocław w zakresie serwisu programu medycznego.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2017r. Poz. 1318) tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkiem:
1. a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.

2. b. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

3. c. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdj ęcia.

4. d. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie przez okres 2 lat, chyba,że pacjent odebrał skierowanie.

5. e. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.


Wrocław, 25. 05. 2018r.