Spirometria

Spirometria

Spirometria - badanie, które mierzy objętość i pojemność płuc oraz przepływy powietrza, znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego.

Pozwala ono ocenić wydolność układu oddechowego pacjenta, co ma szczególne znaczenie przy leczeniu POCHP oraz astmy.