Rejestracja

Rejestracja następuje na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, na dzień bieżący lub z wyprzedzeniem, na termin uzgodniony z Pacjentem.

Rejestracja Ogólna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:30 - 20:00

Parter

Rejestracja do poszczególnych poradni:
Internistyczna: NFZ (71) 357 96 11
Chirurgiczna NFZ (71) 357 96 11 
Urazowo - Ortopedyczna NFZ (71) 357 96 11 
RTG NFZ (71) 358 78 42
Dermatologiczna NFZ (71) 357 37 15
Gabinet zabiegowy NFZ (71) 358 78 53
 

I Piętro

Rejestracja do poszczególnych poradni:
Dzieci Chorych NFZ (71) 357 99 21
Dzieci Zdrowych NFZ (71) 357 99 21
Neurologiczna NFZ (71) 357 99 21
Okulistyczna NFZ (71) 357 99 21
Pulmonologiczna NFZ (71) 357 99 21
Diabetologiczna NFZ (71) 357 99 21
Dietetyk odpłatnie (71) 357 99 21
Otolaryngologiczna odpłatnie (71) 357 99 21
Endokrynologiczna odpłatnie (71) 357 99 21
USG, EEG NFZ (71) 357 99 21
USG Doppler (przepływy), odpłatnie (71) 357 99 21
Chirurgia Naczyniowa KONSULTACJE odpłatnie (71) 357 99 21
Ginekologiczno-położnicza NFZ (71) 357 99 21
Medycyna Pracy odpłatnie (71) 358 78 70
"ALAB" labolatorium - Punkt Pobrań   (71) 307 96 34
Pielęgniarki Środowiskowe 
dostępne w godz. 07:30 - 10:00 oraz 17:00 - 19:00
  (71) 358 78 72