TELEPORADY

W przychodni są udzielane teleporady.

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

 

Informujemy, iż w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnia - Nowy Dwór" Sp. z o. o. udzielane są TELEPORADY w sposób i na zasadach określonych poniżej.

 

Teleporady są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 13:30 pod numerami wskaznymi poniżej, przy czym teleporay lekarza POZ dla dzieci i dla dorosłych będą udzielane po uprzedniej rejestracji.

 

PORADNIE I GABINETY POZ: NUMERY TELEFONÓW
Poradnia lekarza POZ dla dorosłych    (71) 357 96 11
Poradnia lekarza POZ dla dzieci (71) 357 99 21
Gabinet pielęgniarki POZ (71) 358 78 72
Gabinet położnej POZ 601 704 386

 

 

UWAGA!

Informujemy jednocześnie, że teleporady będą udzielane dla pacjentów zadeklarowanych do naszego podmiotu leczniczego, po uprzedniej weryfikacji statusu ubezpieczenia w systemi e-WUŚ.

 

Celem udzielenia teleporady konieczne będzie zweryfikowanie Państaw tożsamości.