Cennik

Cennik

KONSULTACJE

Konsultacja dermatologiczna 100,00 zł.
Konsultacja diabetologiczna 120,00 zł.
Konsultacja diabetologiczna dla kobiet z cukrzycą ciążową 120,00 zł.
Konsultacja endokrynologiczna 150,00 zł.
Konsultacja chirurgiczna 100,00 zł.
Konsultacja z zakresu chirurgii naczyniowej 160,00 zł.
Konsultacja ginekologiczna 100,00 zł.
Konsultacja internistyczna 100,00 zł.
Konsultacja otolaryngologiczna 60,00 zł.
Konsultacja neurologiczna 100,00 zł.
Konsultacja okulistyczna 100,00 zł.
Konsultacja ortopedyczna 140,00 zł.
Konsultacja pediatryczna 100,00 zł.
Konsultacja pulmonologiczna + spirometria (+25 zł) 100,00 zł.
Konsultacja urologiczna+USG 140,00 zł.
Konsultacja dietetyka 100,00 zł.
Zaświadczenie lekarskie na życzenie pacjenta 49,20 zł.
Zaświadczenie lekarskie na życzenie do żłobka lub przedszkola 15,00 zł

BADANIA RADIOLOGICZNE

Uwaga - badania RTG wykonywane są wyłącznie na podstawie skierowania wydanego przez lekarza. Dotyczy to także zdjęć wykonywanych odpłatnie.

Zdjęcie klatki piersiowej p-a (tylno-przednie) - pojedyncze 35,00 zł.
Zdjęcie klatki piersiowej 2x p-a (pacjent ponadwymiarowy, nie miesci się na kasecie) 45,00 zł.
Zdjęcie klatki piersiowej u dzieci - pojedyncze / do lat 6 30,00 zł.
Zdjęcie klatki piersiowej p-a + boczne 45,00 zł.
Zdjęcie klatki piersiowej p-a + boczne z kontrastem 50,00 zł.
Zdjęcie celowane na części klatki piersiowej /skośne 30,00 zł.
Zdjęcie przeglądowe ukł. Moczowego lub j. Brzusznej - pojedyncze 35,00 zł.
Zdjęcie przeglądowe ukł. Moczowego lub j. Brzusznej -a-p+miednica mała a-p lub pola nerkowe a-p 35,00 zł.
Zdjęcie celowane na nerki, podżebrza,miednicę małą itp. - pojedyncze 30,00 zł.

CZASZKA

Zdjęcie czaszki p-a + bok - komplet 45,00 zł.
Zdjęcie czaszki urazowe p-a + 2 x boki -town -l 65,00 zł.
Zdjęcie czaszki urazowe p-a + 2 x boki 50,00 zł.
Zdjęcie czaszki każde dodatkowe lub zdjęcie styczne 25,00 zł.
Zdjęcie celowane na siodełko tureckie - pojedyncze 25,00 zł.
Zdjęcie oczodołu p-a +1bok - komplet 40,00 zł.
Zdjęcie oczodołów z lokalizacją ciała obcego 2 x p-a+1bok 50,00 zł.
Zdjęcie oczodołu każde dodatkowe 25,00 zł.
Zdjęcie kanałów nerwów wzrokowych porównawczo 40,00 zł.
Zdjęcie zatok - pojedyncze p-a lub bok według welina 30,00 zł.
Zdjęcie zatok - pojedyncze p-a +bok 40,00 zł.
Zdjęcie żuchwy pojedyncze p-a lub1skos 40,00 zł.
Zdjęcie żuchwy - komplet p-a+ 1skos lub 2 skosy 40,00 zł.
Zdjęcie ślinianek - komplet p-a+ 1skos lub 2 skosy 50,00 zł.
Zdjęcie oczodołów obustronnie p-a+ 2 boki 50,00 zł.
Zdjęcie żuchwy obustronnie p-a+ 2 skosy 30,00 zł.
Zdjęcie ślinianek obustronnie p-a+ 2 skosy 50,00 zł.
Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych - 2 stawy - porównawcze(zamknięte usta) lub (otwarte usta) 70,00 zł.
Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych - 2 stawy porównawczo - usta otwarte lub zamknięte 50,00 zł.
Zdjęcie twarzoczaszki - pojedyncze 30,00 zł.
Zdjęcie łuków jarzmowych - komplet 45,00 zł.
Zdjęcie kości nosa 25,00 zł.
Zdjęcie uszu - komplet,projekcja wg.schullera,stenversa,mayera 90,00 zł.
Zdjęcie uszu - w jednej projekcji -porównawczo 30,00 zł.
Zdjęcie uszu - w dwóch projekcjach-porównawczo 70,00 zł.

KRĘGOSŁUP

Zdjęcie kręgosłupa ( c ) szyjnego - komplet 40,00 zł.
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego- każde dodatkowe 30,00 zł.
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego- czynnościowe lub skosy 40,00 zł.
Zdjęcie kręgosłupa ( th ) piersiowego - komplet 45,00 zł.
Zdjęcie kręgosłupa ( th ) piersiowego - komplet (dzieci) 45,00 zł.
Zdjęcie kręgosłupa ( th ) piersiowego - komplet (dzieci) a-p jedna projekcja 30,00 zł.
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego celowane 30,00 zł.
Zdjęcie kręgosłupa ( th ) piersiowego - celowane- komplet, zdj.pogranicza ( c-th) szyjno - piersiowegoa-p + bok lub zdj.kręgosłupa (l) lędĽwiowego - celowane a-p + bok 40,00 zł.
Zdjęcie kręgosłupa ( l ) lędźwiowego lub (l-s) lędźwiowo-krzyżowego - komplet 60,00 zł.
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego celowane 25,00 zł.
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego skośne lub czynnościowe 60,00 zł.
Zdjęcie stawów, krzyżowo-biodrowych -porównawcze p-a 25,00 zł.
Zdjęcie stawów, krzyżowo-biodrowych - skośne 2 stawów 40,00 zł.
Zdjęcie kości krzyżowej lub ogonowe - komplet 40,00 zł.
Zdjęcie kości krzyżowej lub ogonowe - pojedyncze 25,00 zł.
Zdjęcie pogranicza piersiowo - lędźwiowego a-p+bok 45,00 zł.
Zdjęcie kregosłupa th-l - a-p młodzież wysoka 40,00 zł.
Zdjęcie miednicy lub stawów biodrowych a-p dorośli lub osiowe porównawcze 40,00 zł.
Zdjęcie stawów biodrowych a-p dzieci do 2 lat 30,00 zł.
Zdjęcie stawu biodrowego- pojedyncze a-p lub osiowe 30,00 zł.
Zdjęcie stawu biodrowego - komplet a-p +osiowe lub 2 zdjęcia osiowe ( osobno wykonane) 40,00 zł.
Zdjęcie spojenia łonowego 30,00 zł.

ŻEBRA

Zdjęcie żeber komplet jednej strony p lub ap/p-a +skos ap lub pa+skos 40,00 zł.
Zdjęcie żeber - każde dodatkowe 20,00 zł.

MOSTEK, BARK, ŁOPATKA, OBOJCZYK

Zdjęcie mostka - komplet a-p +skos 40,00 zł.
Zdjęcie mostka pojedyncze 30,00 zł.
Zdjęcie st.ramiennego lub obojczyka lub łopatki -pojedyncze lub st.mostkowo- obojczykowy 30,00 zł.
Zdjęcie obojczyków porównawczo na jednej kliszy a-p 40,00 zł.
Zdjęcie stawu ramiennego - komplet a-p + osiowe 40,00 zł.
Zdjęcie stawów ramiennych p+l a-p lub osiowe 40,00 zł.
Zdjęcie łopatki - komplet a-p + bok 40,00 zł.

KOŚĆ RAMIENNA, KOŚCI PRZEDRAMIENIA

Zdjęcie kości ramiennej lub kości przedramienia - komplet 35,00 zł.
Zdjęcie kości ramiennej lub kości przedramienia - pojedyncze 25,00 zł.
Zdjęcie jednego stawu łokciowego - komplet a-p + bok 30,00 zł.
Zdjęcie jednego stawu łokciowego - pojedyncze 25,00 zł.
Zdjęcie obydwu stawów łokciowych (p+l) a-p + bok 40,00 zł.

ZDJĘCIE KOŚCI RĘKI, NADGARSTKA, PALCÓW RĘKI

Zdjęcie kości ręki - komplet a - p + skos 40,00 zł.
Zdjęcie kości obu rąk lub nadgarstków porównawczo a-p lub skos 30,00 zł.
Zdjęcie kości obu rąk -porównawczo a-p + skos lub nadgarstków 40,00 zł.
Zdjęcie kości ręki - pojedyncze 25,00 zł.
Zdjęcie nadgarstka lub palca reki - komplet a-p + bok 30,00 zł.
Zdjęcie nadgarstka lub palca - pojedyncze 20,00 zł.

KOŚĆ UDOWA, PODUDZIE, STOPA

Zdjęcie kości udowej lub kości podudzia z jednym stawem komplet 40,00 zł.
Zdjęcie kości udowej lub kości podudzia z ujęciem dwóch stawów 70,00 zł.
Zdjęcie obu kości udowych lub kości podudzi (p-l z ujęciem dwóch stawów sąsiadujących) 90,00 zł.
Zdjęcie kości udowej lub kości podudzia z jednym stawem 40,00 zł.
Zdjęcie kości udowych lub kości podudzia z ujęciem jednego stawu 30,00 zł.
Zdjęcie kości udowych lub kości podudzi z ujęciem stawów sąsiadujacych a-p 40,00 zł.
Zdjęcie stawu kolanowego - komplet a-p + bok 35,00 zł.
Zdjęcie stawu kolanowego - pojedyncze 25,00 zł.
Zdjęcie stawów kolanowych - porównawcze a-p 30,00 zł.
Zdjęcie obu stawów kolanowych a-p +2 boki 55,00 zł.
Zdjęcie rzepki - komplet bok+osiowe 30,00 zł.
Zdjęcie rzepki - pojedyncze 20,00 zł.
Zdjęcie obu stawów skokowych lub obu stóp a-p +2 boki komplet lub a-p + 2 skosy 50,00 zł.
Zdjęcie jednego stawu skokowego lub jednej stopy a-p+bok komplet lub a-p +skos 40,00 zł.
Zdjęcie stawu skokowego lub stopy - pojedyncze 25,00 zł.
Zdjęcie 1kości piętowej - komplet bok + osiowe 30,00 zł.
Zdjęcie obu kości piętowych boki + osiowe 40,00 zł.
Zdjęcie kości piętowej - pojedyncze 20,00 zł.
Zdjęcie palucha lub palców stopy - komplet a-p+bok 30,00 zł.
Zdjęcie palucha lub palców stopy - pojedyncze 20,00 zł.
Opis badania RTG wykonanego u innego świadczeniodawcy, badanie "cito" i "citissime" opłata dodatkowa 15,00 zł.
Opis serii badań RTG wykonanych u innego świadczeniodawcy 20,00 zł.

USG

USG jamy brzusznej (wątroba,drogi żółciowe,trzustka,nerki,pęcherz moczowy) 90,00 zł.
USG jamy brzusznej u dzieci (od 2 roku życia) 90,00 zł.
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego 90,00 zł.
USG piersi 90,00 zł.
USG tarczycy 90,00 zł.
USG ślinianek 90,00 zł.
USG szyi /węzłów chłonnych/ 90,00 zł.
USG jąder 90,00 zł.
USG prostaty 90,00 zł.
USG tkanek powierzchownych 90,00 zł.
USG tętnic dogłowowych (Doppler) 100,00 zł.
USG układu tętniczego kończyn dolnych (Doppler) 100,00 zł.
USG endowaginalne 90,00 zł.
USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne 90,00 zł.

EEG

Badanie EEG z opisem 70,00 zł.

ZABIEGI - PORADNIA CHIRURGICZNA, URAZOWO - ORTOPEDYCZNA

Opatrunek zwykły i toaleta rany 20,00 zł.
Zaopatrzenie chirurgiczne rany prostej 30,00 zł.
Zaopatrzenie chirurgiczne rany powikłanej 50,00 zł.
Miejscowe wyłączenie układu nerwowego (blokada) 50,00 zł.
Założenie wkłucia do naczyń żylnych 15,00 zł.
Nakłucie diagnostyczne i lecznicze - kaletki stawowej, jamy stawowej 60,00 zł.
Nakłucie diagnostyczne - krwiaka, torbieli, ropnia 50,00 zł.
Nacięcie pojedynczego ropnia tkanek miękkich 30,00 zł.
Nacięcie mnogich ropni 40,00 zł.
Usuwanie szwów chirurgicznych 30,00 zł.
Prowizoryczne unieruchamianie złamań lub zwichnięć 25,00 zł.
Założenie gipsu małego 50,00 zł.
Założenie gipsu dużego 90,00 zł.
Zdjęcie gipsu 30,00 zł.
Zabiegi z zakresu "małej chirurgii"- usunięcie wrastającego paznokcia 50,00 zł.
Zabiegi z zakresu "małej chirurgii"- wycinanie znamion anatomicznych pojedynczych 50,00 zł.
Zabiegi z zakresu "małej chirurgii"- usuwanie ciał obcych 30,00 zł.
Podanie anatoksyny przeciw tężcowej 20,00 zł.
Badanie histopatologiczne 40,00 zł
Iniekcje dostawowe 50,00 zł.
Lampa bioptron (jeden zabieg) 8,00 zł.
Zabieg - Osocze Bogatopłytkowe 800 zł

CENNIK LEKKICH OPATRUNKÓW GIPSOWYCH

Altocast 5 cm 25,00 zł.
Altocast 7,5cm 26,00 zł.
Altocast 10 cm 28,00 zł.
Altocast 12,5 cm 30,00 zł.

GABINET ZABIEGOWY

Iniekcje domięśniowe 15,00 zł.
Iniekcje podskórne 10,00 zł.
Iniekcje dożylnie 20,00 zł.
Kroplówka 35,00 zł.
Pomiar ciśnienia 4,00 zł.
Pomiar wagi ciała 1,00 zł.
Inhalacje ( nebulizacja) 15,00 zł.
Wypożyczenie inhalatora - 1 dzień 5,00 zł
Usunięcie kleszcza 20,00 zł
W domu pacjenta iniekcje domięśniowe 25,00 zł.
W domu pacjenta iniekcje podskórne 20,00 zł.
W domu pacjenta iniekcje dożylnie 30,00 zł.

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

Usuwanie włókniaków,brodawek 90,00 zł.
Leczenie wypadania włosów 20,00 zł.
Lampa medisum (jeden zabieg) 10,00 zł.

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

Płukanie ucha 20,00 zł.
Przedmuchiwanie ucha 15,00 zł.
Usunięcie ciała obcego (z ucha, nosa, gardła) 20,00 zł.
Opatrunek ucha 10,00 zł.
Lampa solux (1 zabieg) 2,50 zł.
Pobranie wymazu 20,00 zł.
Anemizacja nosa 15,00 zł.

PORADNIA OKULISTYCZNA

Dobór szkieł korekcyjnych 35,00 zł.
Komputerowe badanie wzroku 30,00 zł.
Badanie pola widzenia 30,00 zł.
Komputerowe badanie pola widzenia ( perymetria) 45,00 zł.
Usunięcie ciała obcego 60,00 zł.
Płukanie dróg łzowych 90,00 zł.
Iniekcja podspojówkowa 70,00 zł.

PORADNIA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA

Elektrokoagulacja 200,00 zł.
Założenie spirali antykoncepcyjnej 200,00 zł.
Usunięcie spirali antykoncepcyjnej 50,00 zł.
Pobranie materiału na chlamydia trachomatis 25,00 zł.

KRIODESTRUKCJA (WYMRAŻANIE)

Nadżerka szyjki macicy 200,00 zł.
Torbiel nabotha 200,00 zł.
Endometrioza 150,00 zł.
Kłykciny 120,00 zł.

 

Informacje zawarte w cenniku nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.